Pečovatelka

Název školního vzdělávacího programu: Pečovatelka
Kód a název oboru vzdělávání
: 75-41-E/01 Pečovatelské služby
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

pecovatelka

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných vědomostí a dovedností pro práci pečovatele. Odborná příprava je zaměřena na získání vědomostí a dovedností potřebných pro poskytování přímé obslužné péče klientům a pro jejich sociální aktivizaci, pro práci s různými skupinami klientů, kteří vyžadují pomoc druhé osoby, a to jak v zařízeních sociálních služeb, tak v domácím prostředí. Žáci se dále naučí komunikovat s klienty, chránit klientovo soukromí a dbát na dodržování jeho práv, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a hygienické předpisy.

Odborný výcvik je tak cíleně směrován převážně do zdravotnických, sociálních a ubytovacích zařízení a na odborná pracoviště školy do cvičných odborných učeben pro nácvik přímé obslužné péče o klienta, pro přípravu pokrmů, do dílen pro šití a opravy prádla a oděvů a pro úklidové práce.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. v sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top