Kuchař

Název školního vzdělávacího programu: Kuchař
Kód a název oboru vzdělávání: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

kuchar

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro práci kuchaře. Odborná příprava je zaměřená na stravovací služby, kdy žáci získají přehled o potravinách, nápojích, jejich vlastnostech, způsobu skladování, ošetřování a zpracování surovin. Žáci se naučí připravovat různé teplé pokrmy a vybrané studené pokrmy, připravovat teplé nápoje a pokrmy z polotovarů, nakládat s inventářem a pečovat o něj. Žáci jsou vedeni k dodržování hygienických předpisů v gastronomii, získávají vědomosti o stolničení a učí se pravidlům jednoduché obsluhy.                                                                                                                                                                          

Odborný výcvik je zajišťován převážně v budově školy ve školní jídelně, ve cvičných odborných učebnách a na smluvních odborných pracovištích.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stravovacích službách při výrobě pokrmů jako kuchař, pomocný kuchař, dále například v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů a nápojů. Bude připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje, jednoduché moučníky apod. Dále bude provádět jednoduchou obsluhu hostů v gastronomických provozech.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top