Název školního vzdělávacího programu: Cukrář
Kód a název oboru vzdělávání: 29 – 51- E/01 Potravinářská výroba
Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

Název školního vzdělávacího programu: Kuchař
Kód a název oboru vzdělávání: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

Název školního vzdělávacího programu: Řezník a uzenář
Kód a název oboru vzdělávání
: 29 – 51 – E/01 Potravinářská výroba
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

Název školního vzdělávacího programu: Pečovatelka
Kód a název oboru vzdělávání
: 75-41-E/01 Pečovatelské služby
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

Název školního vzdělávacího programu: Zedník
Kód a název oboru vzdělávání: 36-67-E/01 Zednické práce
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

Název školního vzdělávacího programu: Provoz společného stravování
Kód a název oboru vzdělávání: 65-51-E/02 Práce ve stravování
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2leté denní

Název školního vzdělávacího programu: Restaurační a hotelový provoz
Kód a název oboru vzdělávání: 69 – 54 – E/01 Provozní služby
Délka a forma studia: 2 leté denní
Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední s výučním listem

Název školního vzdělávacího programu: Provoz služeb a domácnosti
Kód a název oboru vzdělávání: 69-54-E/01 Provozní služby
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2leté denní

Název školního vzdělávacího programu: Provoz prádelen
Kód a název oboru vzdělávání: 69-54-E/01 Provozní služby
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2leté denní

Název školního vzdělávacího programu:  Praktická škola dvouletá
Kód a název oboru vzdělávání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Délka a forma studia: 2leté denní


Název školního vzdělávacího programu:  Praktická škola jednoletá
Kód a název oboru vzdělávání: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Délka a forma studia: 1leté denní

Název školního vzdělávacího programu:  Provoz cukráren
Kód a název oboru vzdělávání: 65-51-E/02 Práce ve stravování
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2 leté denní

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top