Školní jídelna - Finanční normativ

Finanční limity na nákup potravin

Finanční limity na nákup potravin je stanoven dle vyhl. č. 107/2005 Sb. a novely vyhl.č.107/2008 Sb. o školním stravování. 

Školní jídelna  zajišťuje  stravování žáků a závodní stravování dle vyhl. č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dále se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. §119
o zajištění školního stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. Zákony, vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.

Výše stravného pro žáky, zaměstnance a veřejnost platná od 1. 2. 2024:

Výše stravného: žáci - celodenně stravovaní                               

Snídaně                                                                      15,00 Kč

Přesnídávka                                                               12,00 Kč

Oběd                                                                          35,00 Kč

Svačina                                                                      10,00 Kč

Večeře                                                                        30,00 Kč

Celkem                                                                    102,00 Kč

 

Výše stravného: žáci - oběd

Oběd dle věkové kategorie         6 let                        27,00 Kč

Oběd dle věkové kategorie    7-10 let                       27,00 Kč

Oběd dle věkové kategorie  11-14 let                       30,00 Kč

Oběd dle věkové kategorie  15 let a více                  35,00 Kč

 

Výše stravného pro zaměstnance

                                                                                  hradí zaměstnanec         hrazeno z příspěvku FKSP

Oběd                                                                          15,00 Kč                          20,00 Kč

Večeře                                                                        12,00 Kč                          18,00 Kč

Výše stravného pro veřejnost:          

Oběd                                                                          99,00 Kč

Večeře                                                                        83,00 Kč

 

Přihlášení a odhlášení stravy telefonicky: 465 614 951 nebo 720 979 582.

                                            

                                                                           

                                                                                            Mgr. Říčařová Věra

                                                                               ředitelka školy

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top