Cukrář

Název školního vzdělávacího programu: Cukrář
Kód a název oboru vzdělávání: 29 – 51- E/01 Potravinářská výroba
Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

Cukrář - Nový obor 2020

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných vědomostí a dovedností pro práci cukráře. Odborná příprava je zaměřena na získání vědomostí o zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy, zhotovování cukrářských polotovarů, hotových výrobků. Dále se seznámí
s obsluhou a seřízením používaných strojů a zařízení.

Odborný výcvik je zajišťován převážně v budově školy ve cvičných odborných učebnách a na smluvních odborných pracovištích.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva. Je připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin
k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top