Provoz služeb a domácnosti

Název školního vzdělávacího programu: Provoz služeb a domácnosti
Kód a název oboru vzdělávání: 69-54-E/01 Provozní služby
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2leté denní

provoz sluzeb a domacnosti

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností při úklidu, při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách bytových doplňků. V rámci odborné přípravy se žáci naučí provádět úklid, osvojí si technologické postupy při opravách prádla a oděvů, při zhotovení ložního prádla a bytových doplňků při přípravě a žehlení prádla a oděvů, při úklidových pracích. Naučí se připravovat jednoduché pokrmy a nápoje a dodržovat hygienické postupy při jejich přípravě.                                                     

Odborný výcvik je zajišťován převážně v odborných učebnách budovy školy ve stravovacím provozu, v šicí dílně, při praní a žehlení prádla a úklidu.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Dále se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top