Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2024/2025

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitelka Střední školy a základní školy Žamberk, se sídlem Žamberk, Tyršova 214, vyhlašuje pro školní rok 2024/2025, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, třetí kolo přijímacího řízení do prvního ročníku a denní formy vzdělávání.

Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Přihlášku ke vzdělávání pro 3. kolo přijímacího řízení (podáním vyplněného tiskopisu s přílohami) podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v termínu od 22. června do 3. července 2024.

Součástí přihlášky bude:

 • doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání základního vzdělání. Nebyl-li do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem (tj. 1. září 2024)
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání (potvrzení od lékaře),
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum). Toto *doporučení nemusí být doloženo pouze u žáků bez doporučených podpůrných opatření (dosud nedocházeli do žádného školského poradenského zařízení), kteří se hlásí do 3-letých oborů vzdělávání.

Zaregistrovaní uchazeči budou individuálně pozváni na informativní schůzku, kde obdrží podrobné informace k organizaci školního roku 2024/2025.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • splnění zdravotní způsobilosti
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (pokud je žádáno*)

Kritéria hodnocení přijímaných uchazečů:

 • Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.

V případě rovnosti bodů budou rozhodovat následná doplňková kritéria:

 1. Průměrný prospěch 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
 2. Průměrný prospěch 1. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.

Průměr prospěchu klasifikace

Počet bodů

Prospěch z předmětu chování

Počet bodů

1,0 – 1,5

10

Velmi dobré

5

1,51 – 2,0

8

Uspokojivé

3

2,1 – 2,5

6

Neuspokojivé

1

2,6 – 3,0

4

   

3,1 a více

2

 

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněné dne 9. 7. 2024 na dostupném místě ve škole a na webových stránkách školy. 

Dne 22. června 2024                                                                                        Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                              ředitelka školy

 

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání:

 

Název RVP/ název ŠVP

Délka vzdělávání

Forma ukončení

Počet žáků

29-51-E/01 Potravinářská výroba

Cukrář

3 roky

Výuční list

14

29-51-E/01 Potravinářská výroba

Řezník a uzenář

3 roky

Výuční list

14

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchař

3 roky

Výuční list

14

75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelka

3 roky

Výuční list

14

36-67-E/01 Zednické práce

Zedník

3 roky

Výuční list

14

65-51-E/02 Práce ve stravování

Provoz společného stravování

2 roky

Výuční list

14

65-51-E/02 Práce ve stravování

Provoz cukráren

2 roky

Výuční list

14

69-54-E/01 Provozní služby

Provoz prádelen

2 roky

Výuční list

12

69-54-E/01 Provozní služby

Provoz služeb a domácnosti

2 roky

Výuční list

10

69-54-E/01 Provozní služby

Restaurační a hotelový provoz

2 roky

Výuční list

10

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

2 roky

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

12

78-62-C/01

Praktická škola jednoletá

1 rok

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

12

 

Dne 18. ledna 2024                                                                                       Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                              ředitelka školy

 

Důležité informace a dokumenty k přijímacímu řízení

Přihláška na střední školu

- ke stažení zde (pdf)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke stažení zde (pdf)
ke stažení zde (xls)
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
ke stažení zde (xls)

Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace

https://www.prihlaskynastredni.cz/prilohy/Prevod%20slovniho%20hodnoceni_edit.pdf 

Informační brožuru pro žáky základních škol a jejich rodiče o postupu při podání přihlášky na střední školu si můžete stáhnout ZDE (pdf) nebo na stránkách prihlaskynastredni.cz.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   

Reg. č.             Výsledek                                                                   Body ZŠ             Celkem

144                  Přijat bez přijímací zkoušky                                          23.0                   0.0

534800            Přerušené/pozastavené správní řízení                         0.0                    0.0

534994            Přijat bez přijímací zkoušky                                          35.0                  0.0

 

Zveřejněno 09. 07. 2024

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top