Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2023/2024

Obor: Pečovatelské služby – Pečovatel/ka                            kód oboru: 75-41-E/01

Poř. č.

Registrační číslo

Rozhodnutí

Poř. č.

Registrační číslo

Rozhodnutí

1.

3/2023/P1

přijat

2.

3/2023/P2

přijat

Obor: Zednické práce - Zedník                                             kód oboru: 36-67-E/01

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

1.

3/2023/Z1

přijat

2.

3/2023/Z2

přijat

Zveřejněno dne           29. 6. 2023                                                                 Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                               ředitelka

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60a odst. 6, § 60a odst. 7 zákona č. 370/2012 Sb.:

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 10. května 2023. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl ve lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou   nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat po vykonání zkoušky v náhradním termínu.

 

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání

                                      ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Kód oboru

 

Název oboru vzdělání

RVP/ŠVP

 

Počet přijímaných uchazečů

3-leté učební obory

29-51-E/01

Potravinářská výroba

ŘEZNÍK A UZENÁŘ

14

29-51-E/01

Potravinářská výroba

CUKRÁŘ

14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

KUCHAŘ

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

PEČOVATEL/KA

14

36-67-E/01

Zednické práce

ZEDNÍK

14

2-leté učební obory

65-51-E/02

Práce ve stravování

PROVOZ  SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

14

65-51-E/02

Práce ve stravování

PROVOZ  CUKRÁREN

14

69-54-E/01

Provozní služby

RESTAURAČNÍ A HOTELOVÝ PROVOZ

14

69-54-E/01

Provozní služby

PROVOZ SLUŽEB A DOMÁCNOSTI

14

69-54-E/01

Provozní služby

PROVOZ PRÁDELEN

14

Praktická škola

78-62-C/01

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

12

78-62-C/02

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

12

3-leté učební obory

(pro žáky bez podpůrných opatření)

29-51-E/01

Potravinářská výroba

ŘEZNÍK A UZENÁŘ

24

29-51-E/01

Potravinářská výroba

CUKRÁŘ

24

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

KUCHAŘ

24

75-41-E/01

Pečovatelské služby

PEČOVATEL/KA

24

36-67-E/01

Zednické práce

ZEDNÍK

24

     V Žamberku dne  20. 1. 2023                                                                                      Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                                              ředitelka školy

 

             

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top