Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2024/2025

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitelka Střední školy a základní školy Žamberk, se sídlem Žamberk, Tyršova 214, vyhlašuje pro školní rok 2024/2025, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku a denní formy vzdělávání na den 22. dubna 2024.

Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v termínu od 1. února do 20. února 2024.

Součástí přihlášky bude:

 • doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání základního vzdělání. Nebyl-li do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem (tj. 1. září 2024)
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání (potvrzení od lékaře),
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum). Toto *doporučení nemusí být doloženo pouze u žáků bez doporučených podpůrných opatření (dosud nedocházeli do žádného školského poradenského zařízení), kteří se hlásí do
  3-letých oborů vzdělávání.

Zaregistrovaní uchazeči budou pozvání na informativní schůzku na den 22. dubna 2024, kde obdrží podrobné informace k přijímacímu řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • splnění zdravotní způsobilosti
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (pokud je žádáno*)

Kritéria hodnocení přijímaných uchazečů:

 • Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.

V případě rovnosti bodů budou rozhodovat následná doplňková kritéria:

 1. Průměrný prospěch 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
 2. Průměrný prospěch 1. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.

Průměr prospěchu klasifikace

Počet bodů

Prospěch z předmětu chování

Počet bodů

1,0 – 1,5

10

Velmi dobré

5

1,51 – 2,0

8

Uspokojivé

3

2,1 – 2,5

6

Neuspokojivé

1

2,6 – 3,0

4

   

3,1 a více

2

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněné dne 15. 5. 2024 na dostupném místě ve škole a na webových stránkách školy. 

 

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání:

 

Název RVP/ název ŠVP

Délka vzdělávání

Forma ukončení

Počet žáků

29-51-E/01 Potravinářská výroba

Cukrář

3 roky

Výuční list

14

29-51-E/01 Potravinářská výroba

Řezník a uzenář

3 roky

Výuční list

14

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchař

3 roky

Výuční list

14

75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelka

3 roky

Výuční list

14

36-67-E/01 Zednické práce

Zedník

3 roky

Výuční list

14

65-51-E/02 Práce ve stravování

Provoz společného stravování

2 roky

Výuční list

14

65-51-E/02 Práce ve stravování

Provoz cukráren

2 roky

Výuční list

14

69-54-E/01 Provozní služby

Provoz prádelen

2 roky

Výuční list

12

69-54-E/01 Provozní služby

Provoz služeb a domácnosti

2 roky

Výuční list

10

69-54-E/01 Provozní služby

Restaurační a hotelový provoz

2 roky

Výuční list

10

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

2 roky

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

12

78-62-C/01

Praktická škola jednoletá

1 rok

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

12

 

Dne 18. ledna 2024                                                                                       Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                              ředitelka školy

 

Důležité informace a dokumenty k přijímacímu řízení

Přihláška na střední školu

- ke stažení zde (pdf)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke stažení zde (pdf)
ke stažení zde (xls)
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
ke stažení zde (xls)

Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace

https://www.prihlaskynastredni.cz/prilohy/Prevod%20slovniho%20hodnoceni_edit.pdf 

Informační brožuru pro žáky základních škol a jejich rodiče o postupu při podání přihlášky na střední školu si můžete stáhnout ZDE (pdf) nebo na stránkách prihlaskynastredni.cz.

 

             

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top