Digitalizujeme školu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Bezplatné školní stravování

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo EU spolufinancováno

Cesta za vzděláním

cesta za vzděláním

Učíme se pro život

ucime se pro zivot

CESTA ZA VZDĚLÁNÍM a UČÍME SE SPOLU

Projekt:

CESTA ZA VZDĚLÁNÍM ZŠ ŽAMBERK                

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Rozpočet projektu: 506.725,- Kč

Začátek projektu:   1. 1. 2023

Konec projektu:    31. 1. 2025

 

Projekt:

UČÍME SE SPOLU SŠ ŽAMBERK

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Rozpočet projektu: 871.400,- Kč

Začátek projektu:   1. 1. 2023

Konec projektu:    31. 1. 2025

SEU

úterý, 19 únor 2019 00:00

Doučování žáků škol

Plakát A4 k publicitě NPO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učíme se pro život

Výzva č. 02_18_065 pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu 01

 

Žadatel projektu

Střední škola a základní škola Žamberk

Název projektu

Učíme se pro život

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014248

Číslo výzvy

02_18_065

Doba realizace

1. 1. 2020 - 31. 12. 2021

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy

Výzva č. 02_18_065 pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Rozpočet projektu

570.885,- Kč

Aktivity projektu

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Projektový den ve škole - SŠ

Projektový den mimo školu - SŠ

Komunitně osvětová setkání

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Klub pro žáky - čtenářský klub

Klub pro žáky - klub zábavné logiky a deskových her

 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II) 

Střední škola a základní škola Žamberk je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

 1. Řízení projektu,
 2. Podpora polytechnického vzdělávání,
 3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
 4. Rozvoj kariérového poradenství,
 5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
 6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
 7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

 

eu 01

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top