INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

                                 Střední škola a základní škola Žamberk

                             se sídlem Žamberk, Tyršova 214, PSČ 564 01 

 

                          Vážení rodiče, milé děti

zveme Vás k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

                         pro školní rok 2023/2024

                zápis se koná v pátek dne 21. dubna 2023 od 8.00  do 15.00 hod.

Dokumenty k zápisu:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • potřebné formuláře k vyplnění obdržíte ve škole

Střední škola a základní škola Žamberk v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/stanovuje kritéria pro přijetí žáků do prvních ročníků základní školy. 

 Kritéria pro přijetí žáků

Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců  a podle tohoto kriteria:

 1. Doporučení školského poradenského zařízení

V Žamberku dne 1. 2. 2023                                                   Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                        ředitelka

 

 SOUBORY KE STAŽENÍ NÍŽE:

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top