Jak se žije v Podnebíně

18 kvě 2024

Žáci druhého stupně si v rámci pilotáže Česko – německého projektu „Učíme se o klimatu aneb Mládí pro Klima“ zahráli simulační hru Podnebín. S úspěšným průběhem této aktivity nám pomohla koordinátorka Střediska ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově – paní Silvie Kozlovská.

Učení hrou simulovalo hospodaření v obci po období několika let, během kterých docházelo k náhodné krizi v podobě přírodních katastrof (povodně, sucha, neúroda) a žáci v roli zastupitelů museli pomocí opatření situacím čelit. Žáci vysazovali zeleň, budovali poldry a vodní prvky v krajině. Zároveň s opatřeními museli také sledovat spokojenost obyvatel. V rámci projektu nás ještě čeká klimatický audit školy a pokud zbyde čas v posledním čtvrtletí školního roku, budou mít žáci příležitost vyhledat místa ve městě ohrožená klimatickou změnou a navrhnout možná opatření. 

 

FOTOGALERIE

 • Jak se žije v Podnebíně_1
 • Jak se žije v Podnebíně_2
 • Jak se žije v Podnebíně_3
 • Jak se žije v Podnebíně_4
 • Jak se žije v Podnebíně_5
 • Jak se žije v Podnebíně_6
 • Jak se žije v Podnebíně_7
 • Jak se žije v Podnebíně_8
 • Jak se žije v Podnebíně_9
 • Jak se žije v Podnebíně_10
 • Jak se žije v Podnebíně_11
 • Jak se žije v Podnebíně_12

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top